Finavia hankkii uudet asematasobussit Veholta

der_neue_cobus_in_fahrt

Koska tarjouskilpailussa ei saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta, kävi Finavia kaikkien hylätyn tarjouksen jättäneiden yritysten kanssa neuvottelut, jossa selvitettiin alkuperäiset kaupalliset ja tekniset vaatimukset sekä niihin tarvittavat muutokset, jotka eivät kuitenkaan oleellisesti muuta alkuperäisiä ehtoja. Neuvottelujen jälkeen kaikille näille yrityksille lähetettiin uudet tarjouspyynnöt ja menettelyn tuloksena Finavia on päättänyt suorahankkia nämä bussit Veholta. Busseista 6 kpl tulee tänä vuonna ja 5 kpl ensi vuonna. Lisäksi vuosien 2018 ja 2019 aikana voidaan hankkia yhteensä 6 bussia optiona.

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-001597/

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Finavia Oyj : Suorahankinta, HK Asematasobussit 2016-2019, Asianumero 7/460/2015

hankintayksikkö (direktiivi 2004/18/EY)

Hankintalaji
Tavarahankinnat
Tämän ilmoituksen julkaisija on
erityisalojen hankintayksikkö (direktiivi 2004/17/EY)
I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Finavia Oyj
Postiosoite PL 50
Postinumero 01531
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Finavia Oyj
Vastaanottaja Jukka Halme
Sähköpostiosoite jukka.halme@finavia.fi
I.3 Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät palvelut

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
Suorahankinta, HK Asematasobussit 2016-2019, Asianumero 7/460/2015

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Helsinki-Vantaan lentoasema
NUTS-koodi Manner-Suomi (FI1)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus
Suorahankinnan kohteena on 11 kpl matalalattialinja-autoja, jotka on valmistettu erityisesti lentoaseman asematasolle. Bussien käyttö on lentomatkustajien kuljetus terminaalien ja asematasolla seisovien lentokoneiden välillä.

Toimitusmäärä v. 2016 on 6 kpl ja v. 2017 5 kpl.

Hankinta sisältää option 0-6 kpl vastaaville busseille vuosina 2018-2019.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Matalalattialinja-autot. (34121400-5) Käytettäväksi lentoasemilla (MA10-1)

II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
3850000 – 6000000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne

IV.1 Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely ilman tarjouskilpailua

IV.2 Ratkaisuperusteet

IV.2.1 Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin hinta, kun otetaan huomioon:

Perusteet Painotus
1. Hinta 50
2. Käyttökustannukset 20
3. Toiminta- ja rakennevaatimukset 20
4. Huoltopalvelut ja tekninen tuki 10

IV.3 Hallinnolliset tiedot

IV.3.1 Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakokonaisuudelle antama viitenumero
7/460/2015

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin
Hankintailmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2015/S 206-374572, 23.10.2015Muita aiempia ilmoituksia:
2015/S 249-456010, 24.12.2015

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
1
Osa N:o
1
Nimi
Suorahankinta, HK Asematasobussit 2016-2019
V.1 Hankintaa koskevan päätöksen päivämäärä
21.1.2016
V.2 Saatujen tarjousten lukumäärä
2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä
1
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka hyväksi hankintaa koskeva päätös on tehty
Virallinen nimi Veho Oy Ab
Kansallinen henkilötunnus 0115761-6
Postiosoite PLL 118
Postinumero 02771
Postitoimipaikka ESPOO
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 3850000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:

3850000 – 6000000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja
Kyseessä on suorahankinta, koska edeltävässä, keskeytetyssä hankinta-menettelyssä ei saatu yhtään kaikki ennalta asetetut vaatimukset täyttävää tarjousta. Hankinnan keskeytyksestä on ilmoitettu tarjoajille 15.12.2015, hankintailmoitukset portaalissa 18.12.2015 ja EU:n virallisessa lehdessä 24.12.2015, 2015/S 249-456010.

Kaikkien edeltävässä menettelyssä hylätyn tarjouksen jättäneiden yritysten kanssa käytiin neuvottelut, jossa selvitettiin alkuperäiset kaupalliset ja tekniset vaatimukset sekä niihin tarvittavat muutokset, jotka eivät kuitenkaan oleellisesti muuta alkuperäisiä ehtoja.

Tarjouspyynnöt lähetettiin kaikille neuvotteluissa mukana olleille yrityksille.

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
25.1.2016

Liite D2: Erityisalat

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)

Direktiivi 2004/17/EY

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta ei saatu: neuvottelumenettelyssä, johon sisältyy edeltävä tarjouskilpailu (ainoastaan erityisalat)

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan myöntää, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2004/18/EY mukaiset oikeudelliset päätelmät.:

Kyseessä on suorahankinta, koska edeltävässä, keskeytetyssä hankinta-menettelyssä ei saatu yhtään kaikki ennalta asetetut vaatimukset täyttävää tarjousta. Hankinnan keskeytyksestä on ilmoitettu tarjoajille 15.12.2015, hankintailmoitukset portaalissa 18.12.2015 ja EU:n virallisessa lehdessä 24.12.2015, 2015/S 249-456010. Kaikkien edeltävässä menettelyssä hylätyn tarjouksen jättäneiden yritysten kanssa käytiin neuvottelut, jossa selvitettiin alkuperäiset kaupalliset ja tekniset vaatimukset sekä niihin tarvittavat muutokset, jotka eivät kuitenkaan oleellisesti muuta alkuperäisiä ehtoja. Tarjouspyynnöt lähetettiin kaikille neuvotteluissa mukana olleille yrityksille.