Vuosilomalain muutos 1.4.2016

Tiedoksi,

Vuosilomalakia muutettiin 1.4.2016 siten, että työntekijän sairastuessa alkaneen vuosilomansa aikana niin hänen 24 päivän ylittävältä osalta olevia lomapäiviä koskee ns. omavastuu. Loman ollessa kestoltaan yli 24 päivää (esim. 30 päivää), jolloin lomassa olisi yhdistettynä sekä kesä- että talviloma, tuon 6 päivän osalta työntekijän tulee sairastaa omalla kustannuksellaan siten, ettei noita 6 päivää voi siirtää pidettäväksi toisena ajankohtana. Laki kuitenkin suojaa jokaiselle työntekijälle 24 vuosittaisen vuosiloman, kunhan ne on vain normaalisti työssäololla ansaittu. Eli 24 päivään asti loma on yhä siirrettävissä pidettäväksi toisena ajankohtana.

Nyt SAK on esittänyt kannan, jonka mukaan työntekijän vuosilomalain mukaan ansaitsema vuosiloma on koskematon, eikä sitä voida leikata miltään osin. SAK on johtanut kantansa EU  tuomioistuimen tekemästä linjauksesta, jonka mukaan lakiin perustuvaan vuosilomaan EI voisi sisällyttää omavastuuta edes tuon 6 päivän osalta.

Kuten tiedetään on lakia noudatettava niin kuin sitä tulkitaan. Työnantajilla on asemansa perusteella tulkintaetuoikeus työsuhteen ehtoihin ja he tulevat tulkitsemaan asiaa nyt uudistetun vuosilomalain sanamuodon mukaan. Tätä työnantajien tulkintaa on siis lähtökohtaisesti pidettävä oikeana siihen asti, jos ja kunnes tulkintaa muutetaan oikeuden päätöksellä. Yksi  AY  liikkeen tehtävistä on valvoa työnantajien lain- ja sopimusten tulkintoja ja mikäli erimielisyyteen on peruste olemassa, esitetään se aina. Viimekädessä sitten tuomioistuimet kertovat miten lakia tulkitaan ja onko lakimme ja sopimukset myös EU  säädösten ja sen oikeuskäytännön vaatimusten mukaisia.

Jos siis nyt säädetyn mukaisia vuosiloman omavastuupäivien pidätyksiä tulee, niin työnantajan tulkintaetuoikeudella mennään ja pidätysoikeus työnantajalla on. Kerätään kuitenkin asiaan liittyvät yhteydenotot jäseniltä normaalisti aluetoimistojemme kautta eteenpäin vietäväksi. Katsotaan sitten tapauskohtaisesti miten niiden kanssa edetään, kunhan kesälomat on lomiteltu ja saadaan tieto juttujen määrästä. Koska asia on nyt joka tapauksessa erittäin tulkinnanvarainen, ei ennen asian perusteellista selvittämistä muihin toimenpiteisiin ole syytä ryhtyä.