Helsinki-Vantaa laajenee

Näin valmistaudumme matkustajamäärien kasvuun

Helsinki-Vantaan vahvuuksia ovat lyhyet vaihtoajat, ystävällinen henkilökunta ja maailmanluokan palvelut. Nämä haluamme säilyttää myös matkustajamäärien kasvaessa.

Lentoaseman laajentaminen etenee niin sanotun one roof -konseptin mukaan. Näin myös uudet palvelut voidaan sijoittaa yhteen rakennukseen, saman katon alle. Välimatkat pysyvät lyhyinä, palvelut helposti saavutettavissa ja asiointi sujuvana.

One roof -malli tukee parhaiten myös vaihtomatkustuksen kasvua. Siirtyminen portilta toiselle on jatkossakin helppoa ja nopeaa, kun terminaalia ei tarvitse vaihtaa. Digitaaliset ratkaisut ovat keskeisiä uusien palveluiden konseptoinnissa.

Kuva: Matkustajatilojen suunnittelussa otetaan huomioon suomalaiset materiaalit ja sisustusratkaisut. Oleskelutiloihin tuodaan elämyksellisyyttä erilaisilla ääni- ja valomaisemilla.

Kehitysohjelma ulottuu vuoteen 2020

Sekä Finavian omat asiantuntijat että kansainväliset, lentoasemien rakentamiseen erikoistuneet asiantuntijat ovat arvioineet useita eri skenaarioita vuosien ajan. Suunnittelun pohjaksi on kerätty tietoa, näkemyksiä ja ideoita matkustajilta, lentoyhtiöiltä ja muilta kentän toimijoilta.

Finavian kehitysohjelma Helsinki-Vantaan laajentamiseksi käynnistyi vuonna 2013 lentoaseman yleissuunnittelulla. Vuosien 2014-2015 aikana käynnistettiin valmistelevat työt. Tällaisia ovat olleet muun muassa vanhojen rakennusten purkutyöt sekä kapasiteetin riittävyyteen tähtäävät rakennus- ja laajennustyöt.

Lisätilojen rakentaminen ja käyttöönotto, uusien palvelujen lanseeraus ja matkustuksen sujuvoittaminen tapahtuvat vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Kehittämisohjelma pilkotaan pienempiin vaiheisiin, jotta markkinatilanteen muutoksiin voidaan reagoida joustavasti. Sisältö, kustannukset ja aikataulut tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Kehitysohjelma numeroina

  • Kaikkiaan terminaalia laajennetaan 75 000 neliömetrillä. Se vastaa Linnanmäen huvipuiston kokoista aluetta.
  • Terminaalin koko pinta-ala vuonna 2020 on noin 250 000 neliömetriä. Terminaaliin mahtuisi 10 Eduskuntataloa.
  • Laajarunkokoneiden siltapaikat kaksinkertaistuvat nykyisestä kahdeksasta 16:een.
  • Matkatavaran käsittelykapasiteetin nousee 50 prosenttia.
  • Lentokoneiden pysäköintialueita ja rullausteitä eli asematasoa uudistetaan 330 000 neliömetrin alueelta. Työmaalle mahtuisi 65 jalkapallokenttää.
  • Lentoaseman kokonaispinta-ala on 1 800 hehtaaria. Jos lentoasema sijoitettasiin Helsingin kantakaupungin päälle, se ulottuisi Kaisaniemestä Katajanokalle ja Töölöön.

Kuva: Matkustajia vuonna 2020 on arvioitu olevan 20 miljoonaa.

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma faktoina (pdf, englanniksi)

Kehitysohjelma aikajanalla

Laajennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2016

Laajentaminen aloitetaan kaukolentoalueen eli niin sanotun non-Schengen-alueen eteläsiivestä.Uutta terminaalitilaa ja uudistunutta asematason infrastruktuuria saadaan käyttöön kesällä 2017.

Terminaaliin saadaan tässä vaiheessa lisää pinta-alaa 7 850 neliömetriä. Kerroksia tulee kaksi: toinen saapuville ja toinen lähteville matkustajille.

Asematasoa uudistetaan 157 000 neliömetrin suuruisella alueella. Laajarunkokoneille tehdään neljä ulkopysäköintipaikkaa. Lisäksi terminaalin edustalle asennetaan kolme matkustajasiltaa.

Kuva: Uudet laajarunkokoneiden matkustajasillat toteutetaan niin sanottuina kaksoissiltoina. Näin koneeseen nousu nopeutuu ja matkustusmukavuus paranee.

Lisää tietoa tammikuussa 2016 käynnistyvästä eteläsiiven rakentamisesta.

Vuodet 2017-2020

Eteläsiiven valmistuttua laajentaminen jatkuu länsisiiven rakentamisella.Tarkotuksena on edelleen nostaa lento- ja matkustajaliikenteen kapasiteettia sekä parantaa Euroopan- ja kotimaanlentojen palvelutasoa. Työt on näillä näkymin tarkoitus aloittaa vuonna 2017.

Viimeisessä vaiheessa on tarkoitus laajentaa nykyistä kakkosterminaalia maaliikennealueelle, jolloin lähtöselvitys, turvatarkastus ja matkatavaroiden luovutus voitaisiin keskittää yhteen lähtö- ja tuloaulaan.

Tilojen laajentaminen terminaalin edustalle antaa mahdollisuuksia kaupallisten palveluiden sekä nykyisten pysäköinti- ja joukkoliikennejärjestelyn uudistamiseen.

https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat-kehittyvat/helsinki-vantaa/

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustyö käynnistyy bussiterminaalin rakentamisella

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustyö käynnistyy bussiterminaalin rakentamisella

HEL_bussiterminaali_1Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämisohjelman toisen vaiheen laajentamisurakka käynnistyy 1. syyskuuta uuden bussiterminaalin rakentamisella. Se nousee ns. airside-alueelle non-Schengen terminaalin ja Hotelli Hiltonin väliin.

HEL_bussiterminaali_2Uusi bussiterminaali yhdistyy matkustajaterminaallin ja sen avulla varaudutaan lentoseman suururakan mukanaan tuomiin lisääntyviin matkustajien kuljetuksiin.

Laajennustöiden aikana yhä useampi Finnairin kaukoliikennekone pysäköidään asematasolle matkustajaterminaalin ulkopuolelle. Finavia hankkii matkustajakuljetuksiin 11 uutta asematasobussia.

Kesällä 2016 valmistuvat bussiterminaalin tilat tuovat noin tuhannen matkustajan lisäkapasiteetin ja töitä 12 asematasobussille. Kooltaan uudisrakennus on noin 3 000 neliömetriä.

HEL_Helsinki_Airport_Aerial_2020_modified_1Varsinaiset terminaalin laajennusosan rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2016 ja ovat kokonaisuudessaan valmiina vuonna 2020. Laajentamisen pääsuunnittelija on PES-arkkitehdit ja urakoitsijana Lemminkäinen.

http://www.lentoposti.fi/uutiset/helsinki_vantaan_lentoaseman_laajennustyo_kaynnistyy_bussiterminaalin_rakentamisella